Assessoría JurídicaEl Departament Jurídic ofereix al client, assessorament extrajudicial i judicial en matèria de Dret Civil, en especial èmfasis a la Llei 5/2006, de 10 de maig, llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a drets Reals, Capítol Propietat Horitzontal, així com la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans. Donada la seva condició d'Advocada, l'assessorament jurídic és genèric, donant la possibilitat de consultar incidents en matèria de Dret Civil (Arrendaments, Clàusules abusives, Desnonaments, Divorcis i separacions, Execucions Hipotecàries, Herències, Impagaments...) Dret Mercantil (Redacció de contractes, Responsabilitat d'Administradors...) Dret Laboral (Contractació laboral, Acomiadaments i extinció contracte de treball, Reclamacions de quantitat...) i Dret Penal (Delictes econòmics, judicis per delictes lleus, Judicis ràpids...).Finques Cèsar neix l'any 1995 com a segona generació seguint la trajectòria familiar en l'Administració de Finques arrelada a Tarragona. Una empresa multidisciplinar dedicada a la gestió del patrimoni immobiliari que al llarg de tres dècades s'ha consolidat en el sector, avalada per la confiança dels nostres clients.