Gestió de lloguers

SERVEIS QUE OFERIM

  • Promoció de l’immoble de manera destacada.
  • Selecció de llogater solvent i fiable.
  • Confecció del contracte d’arrendament.
  • Registre de contracte, dipòsit de fiança i pagament d'impostos.
  • Administració del lloguer.
  • Liquidacions als propietaris en forma mensual o trimestral.
  • Gestió de les relacions propietari/llogater de forma àgil realitzant tots els tràmits administratius, comptables, tècnics i jurídics necessaris.
  • Repercussió augments legals, serveis i subministres.
  • Pagaments de despeses per compte dels propietaris: IBI, brossa, Comunitat, llum, aigua, etc...
  • Seguiment de morosos i reclamació judicial.
Contacti