Gestió de Comunitats

GESTIÓ D'ATENCIÓ AL CLIENT

 • La gestora que correspon a la seva Comunitat, l’atendrà de forma personalitzada a les nostres oficines.
 • Preparació, enviament de convocatòria i assistència a la Junta General Ordinària / Extraordinària.
 • Seguiment dels acords de Junta.
 • Reunions amb President/a i membres de la junta segons necessitats.
 • Accés a la informació de la seva Comunitat entrant amb el seu codi al nostre servei d’Oficina on line on podrà també realitzar consultes i gestions. Tots els copropietaris poden accedir en qualsevol moment a la informació de la finca.
 • Disposem de sala de reunions multimèdia amb capacitat per a 50 persones, sense cap mena de cost addicional a les despeses de gestió.
 • Posada en marxa l'alta de la Comunitat: tràmits pel traspàs d’informació amb l’administrador cessat. Anàlisi de les partides pressupostàries i noves propostes de millora.
Sol·licitar presupost

CONTROL ECONÒMIC

 • Comptabilitat.
 • Seguiment de pressupost i de tresoreria amb President/a i altres membres de la Junta.
 • Gestió de cobraments de quotes ordinàries segons pressupost.
 • Gestió de pagaments autoritzats.
 • Tancament de l’exercici i confecció de liquidació anual amb detall de les despeses i repartiment entre les entitats registrals.
 • Elaboració de pressupost per a l'exercici següent.
 • Control de la morositat.
 • Notificació i reclamació de pagament.
Contacti

SERVEI DE MANTENIMENT

 • Avís urgent a industrials per averies o problemes.
 • Manteniment i conservació ordinari de l’immoble i zones comuns.
 • Proposta de reparació i rehabilitació de l’immoble. Manteniment preventiu de l’edifici.
 • Seguiment obres.
 • Gestió i reclamacio d'incidències a companyies asseguradores.
 • Preparació i cobrament de derrames extraordinàries.
 • Control normativa tècnica: Revisions periòdiques ascensor, gas, baixa tensió.
 • Sol·licitud de pressupostos per a obres.
Contacti

GESTIÓ JURÍDICA

 • Control jurídic dels contractes amb proveïdors de la Comunitat.
 • Seguiment i reclamació de morosos.
 • Control processos judicials.
 • Actuacions davant organismes oficials.
Contacti

GESTIÓ TÈCNICA

 • Assessoria tècnica.
 • Projectes de reforma, rehabilitació.
 • Estudi i comparació d’ofertes, control pagaments en obres per certificacions, etc...
 • Gestió del certificat d'eficiència energètica.
 • Gestió de cèdules d'habitabilitat.
Sol·licitar informació